In deze privacy policy kun je lezen hoe wij als MynOber omgaan met je persoonsgegevens in het kader van onze diensten. We hechten veel waarde aan je privacy. We behandelen en beveiligen je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg.

Wie en wat is MynOber?

MynOber is de handelsnaam van MynOber B.V. We zijn gevestigd in Delft met een kantoor op de Rotterdamseweg 386-B24. We zijn bereikbaar op e-mailadres info@mynober.nl of telefoonnummer +31(0)88 – 923 8300. Ons KvK-nummers is: 67729142.

MynOber is ook de naam van de (web)applicatie en kioskapplicatie waarmee je eenvoudig, snel en veilig mobiel kunt bestellen en betalen.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen de volgende gegevens:

 • De bestelde artikelen per locatie per sessie,
 • Het telefoonnummer ingevoerd bij bestellingen bij afhaallocaties in de (web)applicatie (zolang nodig),
 • De afhaaltijd ingevoerd bij bestellingen bij afhaallocaties in de (web)applicatie,
 • Transactiegegevens van bestellingen bij afhaallocaties in de (web)applicatie en de kioskapplicatie,

Voor welke doeleinden gebruiken we je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens om

 • onze diensten te verzorgen en met je te communiceren over die diensten,
 • je account te activeren en te onderhouden,
 • inlichtingen te geven en op je vragen te reageren,
 • de MynOber-app en onze diensten verder te optimaliseren en nog gebruiksvriendelijker te maken,
 • je pushberichten te sturen,
 • te voldoen aan op MynOber rustende wet- en regelgeving.

Hebben aanbieders toegang tot mijn gegevens? Voor welk doel?

De aanbieders van producten en diensten hebben zonder jouw toestemming geen toegang tot je gegevens. Zij ontvangen van MynOber alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun diensten, zoals je bestelde artikelen en tijd van afhalen.

De aanbieders van producten en diensten ontvangen daarnaast statistieken over het aantal bestellingen, waarmee hij bijvoorbeeld kan nagaan hoeveel gebruikers gedurende een bepaalde periode bij de aanbieder zijn ingecheckt. De aanbieder heeft uitsluitend toegang tot geaggregeerde gegevens, die zijn losgekoppeld van eventuele persoonlijke gegevens.

Wie hebben er nog meer toegang tot mijn gegevens?

We delen je persoonsgegevens met de volgende derden:

 • Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van diensten van derden, bijvoorbeeld voor de hosting en het beheer van onze website en app. Met al deze leveranciers sluiten we overeenkomsten waarin we eisen dat zij je persoonsgegevens uitsluitend op onze instructie verwerken en je persoonsgegevens adequaat beveiligen (zie ook ‘internationale doorgifte’).
 • Als MynOber wordt betrokken bij een fusie, overname of verkoop van (een deel) van onze activa, dan heeft ook de fuserende of overnemende partij toegang tot je gegevens.
 • We kunnen worden verplicht om je gegevens te delen op grond van de wet, een uitspraak van de rechter of een aanwijzing van een toezichthoudend orgaan of overheidsinstantie.

Andere omgevingen

De applicaties bevatten links naar omgevingen van derden, zoals Pay.nl. Als je deze links volgt, verlaat je onze applicaties. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites of social media van derden. Voor meer informatie over hoe deze derden met je gegevens omgaan kun je de privacy policy van de derden raadplegen (indien aanwezig).

Beveiliging en bewaartermijn

We zorgen ervoor dat je persoonsgegevens adequaat worden beveiligd zodat je gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Dit komt neer op:

 • 7 jaar voor de geschiedenis aan bestelde artikelen en de prijs hiervan, vanwege de fiscale bewaarplicht,
 • 7 jaar voor de transactiegegevens van bestellingen bij afhaallocaties in de (web)applicatie en de kioskapplicatie, vanwege de fiscale bewaarplicht,
 • Eén maand voor je telefoonnummer en afhaaltijd, vanwege de verzorging van onze diensten,

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens. Je kunt ook een gespecificeerd verzoek mailen naar info@mynober.nl. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de desbetreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om die persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

MynOber kan deze privacy policy wijzigen. We raden dan ook aan deze privacy policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 2 april 2019.

Melding

Conform het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft MynOber haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Voor meer informatie, bekijk de webite van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Wij nemen je privacy serieus. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken door een e-mail te sturen naar privacy@mynober.nl. Mocht je er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.